کارکنان

تعداد بازدید:۲۱۱

لیست پرسنل اداری دانشکده مهارت و کارآفرینی تهران - کن

شماره داخلی

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

حوزه

103

مهندس علی اصغر سلیمی

ریاست دانشکده

حوزه دفتر ریاست

102

-

مسئول دفترحوزه ریاست

120

آقای  سعید کریمی

مدیر آموزش

حوزه

آموزش و پژوهش

102

-

مدیر پژوهش

117

آقای محمد رضا شفائی

کارشناس گروه آموزش

124

خانم لیلا لک

کارشناس امتحانات

122

-

کارشناس بایگانی

111

آقای سید محمد حسین سلطانی سلطانی

کارشناس فناوری و اطلاعات (IT)

111

مسئول کارگاه و سایتهای آموزشی

110

کارشناس ارتباط با صنعت

121

-

مدیر فرهنگی

حوزه

امور دانشجویی و فرهنگی

-

مدیر دانشجویی

110

آقای محمد منتصری

کارشناس فارغ التحصیلان

110

کارشناس امور مشمولین و نظام وظیفه

121

-

مسئول سالن های تربیت بدنی

105

آقای احمد اثناعشری

مدیر پشتیبانی

حوزه پشتیبانی

105

رئیس امور مالی

109

خانم سیده زهرا حسینی

رئیسی امور اداری

114

آقای نبی یوسفیان

رئیس امور عمومی

114

آقای نبی یوسفیان

امور مالی دانشجویی

114

خانم فاطمه هراتی

حسابدار

109

خانم سیده زهرا حسینی

دبیرخانه و کارگزینی

116

آقای مجتبی باقری

مسئول حراست

واحد حراست

101

آقایان :   احسان کیانی

              نبی کاویانی

                        مهدی میرزایی پور

             محمد عبادی

حفاظت فیزیکی

101

دفتر نگهبانی

اپراتور

شماره تماس های دانشکده :                                                                              83-44351882

کانال های دانشکده :@sama_kan     &       @kansama_klass                                      

آدرس: تهران شهران بلوار کوهسار ابتدای کوچه مدرسه دانشکده مهارت و کارآفرینی کن

آخرین ویرایش۰۸ دی ۱۴۰۰